Ohpsi! Den länken du angav har jag lite svårt att hitta, tyvärr!

http://magaluf.nu/guestbook/ns6up?window.innerHeight

MAGALUF.NU