M A G A L U F . N U


Allmänna villkor och regler

Denna sida vänder sig till ungdommar som giller charter, främst orten Magaluf på Mallorca i Spanien.
För full tillgång till sidan så måste man vara en registrerad medlem. Medlemsregistrering är kostnadsfri på hemsidan men vi kräver att du följer de allmänna villkor och regler vi har på vår sida, både som gäst och medlem. Om du godtar våra regler klickar du på vår logotype här ovanför. Om du inte godkänner följande villkor så får du gärna besöka oss en annan gång då du accepterar våra villkor.

Allmänna villkor:
- Alla sidor och design ägs av Arveryd Services Scandinavia EF, nedan kallat Magaluf.nu, och får inte kopieras eller användas utan tillstånd.
- Upphovsrätten till texter och bilder innehas av respektive fotograf och/eller skribent.
- När medlemmar publicerar text och bild gäller att varje avsändare ansvarar för innhållet. Magaluf.nu tar inget ansvar för några texter eller bilder som medlemmarna sparar på sina konton, publiserar i publika medier eller kommunicerar med andra medlemmar.
- När medlemmar kommunicerar med varandra så ansvarar varje medlem för sina inlägg och bilder som använts i de olika kommunikationener Magaluf.nu erbjuder.
- Materialet och inläggen får inte vara kränkande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla rasism, avse straffbara skildringar, innehålla pornografi, intrång i andras upphovsrätt och/eller bryta mot PUL.
- Magaluf.nu följer tillämpbar svensk lag och de etiska regler som SUNET tillämpar.
- Vi vill med detta tydligt specifiera att varje medlem är personligt ansvarig för sina inlägg och bilder.
- Vi tillåter inte anonyma användarkonton på Magaluf.nu. Du får använda alias i communityn men din användarprofil måste innehålla ditt riktiga namn. Endast communityadministratörer har tillgång till den informationen så du är fortfarande anonym sett ur andra medlemmars perspektiv.
- Medlemmar ger tillstånd till Magaluf.nu att föra register över användarkonton.
- Magaluf.nu tillåter inte diskussioner om piratkopierad programvara eller diskussioner om filbytarprogramvara som Kazaa, Direct Connect etc.
- Magaluf.nu kan utan förvarning stänga av eller rensa innehåll i konton.

Om de allmänna villkoren och reglerna inte efterföljs

Om någon beter sig olämpligt till annan medlem så skall denne vidta dessa åtgärder vid
Lätt grad av olämpligt beteende: Säga till vederbörande själv att nu får det vara nog.
Medium grad av olämpligt beteende: Meddela Magaluf.nu om ärendet och be oss kolla upp personen och vi eventuellt varnar/stänger av kontot.
Allvarlig grad av olämpligt beteende: Meddela Magaluf.nu om ärendet och själv tillkalla polis, där Magaluf.nu kan hjälpa till med information som t.ex. IP adress till användarna samt låsa kontot. OBS, kom alltid ihåg att själv spara all text, namn, tid m.m. för att underlätta en undersökning.
Denna sida är optimerad för Internet Explorer 5.0 eller senare versioner. Även nyare versioner av Netscape fungerar tillfredsställande.
Minsta upplösning för denna sida är 800 * 600 pixel. Rekommenderar upplösning 1024 * 768 eller högre.